Hoe ziet een ronde eruit?

Buurtpreventie teams worden via rooster ingedeeld om te wandelen. Zo weten we precies wanneer er gelopen wordt. Er wordt altijd in tweetallen gelopen. Na de wandeling geeft u door wat de eventuele bijzonderheden zijn. De coördinator geeft de bijzonderheden door aan de desbetreffende organisaties.
U gaat nooit alleen een buurtpreventie ronde doen. Samen draagt u het gele hesje waarop staat dat u buurtpreventie loopt voor Waddinxveen.

De route bepaalt u zelf. Wel kan een coördinator vragen of u langs bepaalde plekken wilt lopen, of bijvoorbeeld achter de huizen langs wil lopen indien mogelijk. Hoe lang u loopt mag u ook zelf weten.

Zo kan het zijn dat u 1 uurtje loopt 1x in de 2 weken. Het mag ook elke week 1 uurtje. Als u de ronde gelopen heeft geeft u de bijzonderheden door aan de coördinator. De coördinator legt alle bijzonderheden vast en communiceert het door aan de desbetreffende organisatie zoals politie of gemeente.

Tijdens zo’n ronde let u op:

  • Kapotte verlichting
  • Losliggende stoeptegels, gaten in de weg
  • Gevaarlijke begroeiing
  • Langdurig gesloten gordijnen
  • Illegaal gedumpt afval en graffiti
  • Jeugdoverlast
  • openstaande deuren of ramen
  • duidelijk zichtbare afwezigheid van bewoners

Een buurtprevent spreekt mensen op een respectvolle manier aan op hun gedrag. Het team geeft bijvoorbeeld ook tips om inbraak te voorkomen.

Voorwaarden deelname buurtpreventie:

1. Een teamlid is 18 jaar of ouder.
2. Een teamlid is woonachtig in Waddinxveen.
3. Een teamlid is integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag.
4. Een teamlid heeft bij voorkeur goede contactuele eigenschappen.

Wat is buurtpreventie niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner.