Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een samenwerking van buurtbewoners. Buurtbewoners die een team vormen en gezamenlijk de wijk in gaan om veiligheid en veiligheidsgevoelens te bevorderen. Dit wordt bereikt door preventief te surveilleren. Preventief surveilleren draagt bij aan een afname van overlast, vernielingen, woninginbraken en andere incidenten. Daarnaast levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in een buurt. Een mooie bijkomstigheid is dat u buurtbewoners beter leert kennen en gelijk een gezond ommetje in de avonduren doet.

Wie zijn wij

Wij zijn inwoners van Waddinxveen. Wij zijn herkenbaar aan onze gele hesjes met opdruk. In samenwerking met de gemeente en de politie zetten wij ons in voor de veiligheid in de wijk.

Wat doen wij?

Wij lopen regelmatig door de wijk en attenderen buurtbewoners op inbraak gevoelige situaties; zoals bijvoorbeeld donkere huizen of open ramen en deuren. Ook houden wij buurtbewoners op de hoogte van actuele zaken en geven wij tips over inbraak preventie via Facebook, Instagram en Twitter

Wij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere inwoner. Een buurtprevent kijkt, observeert en meldt verdachte situaties, personen, kentekens of andere zaken aan desbetreffende organisaties (politie of gemeente). Daarnaast spreken wij op een respectvolle manier ook andere bewoners aan, hen attenderen op onveilige situaties.


Wat vragen we van u?

  • Advies geven aan buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken e.d. Tijdens de preventierondes kaartjes met aanbevelingen voor bewoners in brievenbus doet.
  • Promoten van Buurtpreventie bij buurtgenoten. Dat u van tijd tot tijd een ronde in uw eigen wijk loopt.
  • Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, afvaloverlast melden via het meldpunt Fixi van de gemeente.

Bij het lopen van de rondes in de buurt wordt het in bruikleen verstrekte hesje van Buurtpreventie gedragen.

Geen knokploegen

Buurtpreventie heeft alles te maken met het openhouden van de ogen en oren zonder enkel risico te nemen.

Gemeenten en politie zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met buurtpreventieteams. Buurtpreventieprojecten zijn een belangrijke bron van informatie, wat gerichte inzet van politie ten goede komt. Ook dragen buurtpreventieteams bij aan meer meldingen.


Aanmelden?

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een veilige buurt of wilt u een keer meelopen met één van onze preventieteams? Meldt u aan door op de afbeelding (aan de rechterkant van de pagina) van uw wijk te klikken.